Course
 
小學常規課程 (6-12歲)
小學漢語(普通話)綜合語文 5+
小學漢語(普通話)全方位中文課程 (Course Type: Regular)

近年來,因應學科發展和社會需要,學生在日常生活中接觸及應用普通話的機會增多,「普教中」更成為學習中國語文的新趨勢,為此,我們編寫了一系列以「普教中」為本的中文閱讀及寫作課程,內容涵概

  • 文章導讀        
  • 閱讀理解      
  • 基礎語法強化      
  • 表達與寫作
  • 漢語拼讀技巧及訓練

從短篇閱讀,詞彙積累,語法表達,修辭運用等方面,強化學生的語文基礎,循序漸進地學習中文,進而培養學生獨力思考和創新能力,全面提高聽、說、讀、寫能力,透過閱讀理解與表達而提升書寫能力。此課程共分為三個階段:
_________________________________________________________________________________

   


Back